جمعه, 27 تیر 773 07:52

دانلود سوالات رشته زیست شناسی با پاسخنامه

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
دانلود نمونه سوالات و پاسخ رشته زیست شناسی(عمومی-گیاهی) تمامی نیمسال ها از لینک های زیر دانلود نمایید دانلود سوالات رشته⇓زیست شناسی(عمومی-گیاهی)⇓ با پاسخ  

 

1-دانلود سوالات رشته⇓زیست شناسی(عمومی-گیاهی)⇓ با پاسخ نیمسال 87-86-2


2- دانلود سوالات رشته⇓زیست شناسی(عمومی-گیاهی)⇓ با پاسخ نیمسال 88-87-1


3- دانلود سوالات رشته⇓زیست شناسی(عمومی-گیاهی)⇓ با پاسخ نیمسال 88-87-2


4- دانلود سوالات رشته⇓زیست شناسی(عمومی-گیاهی)⇓ با پاسخ نیمسال 89-88-1


5- دانلود سوالات رشته⇓زیست شناسی(عمومی-گیاهی)⇓ با پاسخ نیمسال 90-89-1


6- دانلود سوالات رشته⇓زیست شناسی(عمومی-گیاهی)⇓ با پاسخ نیمسال 90-89-2


7- دانلود سوالات رشته⇓زیست شناسی(عمومی-گیاهی)⇓ با پاسخ نیمسال 91-90-1


8- دانلود سوالات رشته⇓زیست شناسی(عمومی-گیاهی)⇓ با پاسخ نیمسال 91-90-2


9- دانلود سوالات رشته⇓زیست شناسی(عمومی-گیاهی)⇓ با پاسخ نیمسال 92-91-1


10-دانلود سوالات رشته⇓زیست شناسی(عمومی-گیاهی)⇓ با پاسخ نیمسال 92-91-2


11-دانلود سوالات رشته⇓زیست شناسی(عمومی-گیاهی)⇓ با پاسخ نیمسال 93-92-1


12-دانلود سوالات رشته⇓زیست شناسی(عمومی-گیاهی)⇓ با پاسخ نیمسال 93-92-2


13-دانلود سوالات رشته⇓زیست شناسی(عمومی-گیاهی)⇓ با پاسخ نیمسال 94-93-1


14-دانلود سوالات رشته⇓زیست شناسی(عمومی-گیاهی)⇓ با پاسخ نیمسال 94-93-2


15-دانلود سوالات رشته⇓زیست شناسی(عمومی-گیاهی)⇓ با پاسخ تابستان 89


16-دانلود سوالات رشته⇓زیست شناسی(عمومی-گیاهی)⇓ با پاسخ تابستان 90


17-دانلود سوالات رشته⇓زیست شناسی(عمومی-گیاهی)⇓ با پاسخ تابستان 91


18-دانلود سوالات رشته⇓زیست شناسی(عمومی-گیاهی)⇓ با پاسخ تابستان 92


19-دانلود سوالات رشته⇓زیست شناسی(عمومی-گیاهی)⇓ با پاسخ تابستان93


20-دانلود سوالات رشته⇓زیست شناسی(عمومی-گیاهی)⇓ با پاسخ تابستان 94

 

خواندن 6616 دفعه