شنبه, 21 تیر 773 09:49

دانلود نمونه سوال رشته علوم سیاسی با پاسخ

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
نمونه سوالات رشته علوم سیاسی با پاسخنامه از لینک های زیر دانلود نمایید نمونه سوالات ⇓علوم سیاسی ⇓  

 

1-نمونه سوالات ⇓علوم سیاسی ⇓ نیمسال 87-86-2 با پاسخ


2- نمونه سوالات ⇓علوم سیاسی ⇓ نیمسال 88-87-1 با پاسخ


3- نمونه سوالات ⇓علوم سیاسی ⇓ نیمسال 88-87-2 با پاسخ


4- نمونه سوالات ⇓علوم سیاسی ⇓ نیمسال 89-88-1 با پاسخ


5- نمونه سوالات ⇓علوم سیاسی ⇓ نیمسال 90-89-1 با پاسخ


6- نمونه سوالات ⇓علوم سیاسی ⇓ نیمسال 90-89-2 با پاسخ


7- نمونه سوالات ⇓علوم سیاسی ⇓ نیمسال 91-90-1 با پاسخ


8- نمونه سوالات ⇓علوم سیاسی ⇓ نیمسال 91-90-2 با پاسخ


9- نمونه سوالات ⇓علوم سیاسی ⇓ نیمسال 92-91-1 با پاسخ


10-نمونه سوالات ⇓علوم سیاسی ⇓ نیمسال 92-91-2 با پاسخ


11-نمونه سوالات ⇓علوم سیاسی ⇓ نیمسال 93-92-1 با پاسخ


12-نمونه سوالات ⇓علوم سیاسی ⇓ نیمسال 93-92-2 با پاسخ


13-نمونه سوالات ⇓علوم سیاسی ⇓ نیمسال 94-93-1 با پاسخ


14-نمونه سوالات ⇓علوم سیاسی ⇓ نیمسال 94-93-2 با پاسخ


15-نمونه سوالات ⇓علوم سیاسی ⇓ نیمسال 89-3 با پاسخ


16-نمونه سوالات ⇓علوم سیاسی ⇓ نیمسال 90-3 با پاسخ


17-نمونه سوالات ⇓علوم سیاسی ⇓ نیمسال 91-3 با پاسخ


18-نمونه سوالات ⇓علوم سیاسی ⇓ نیمسال 92-3 با پاسخ


19-نمونه سوالات ⇓علوم سیاسی ⇓ نیمسال 93-3 با پاسخ


20-نمونه سوالات ⇓علوم سیاسی ⇓ نیمسال 94-3 با پاسخ

 

خواندن 5237 دفعه