جمعه, 03 مرداد 773 07:06

دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه رشته هنرهای صناعی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه و رشته هنرصناعی نیمسال های قبل را از لینک های زیر دانلود نمایید   

'گرایش ها :

آبگینه-سفال-فلز-گرایش کاشی-گرایش منبت ومعرق-گرایش نساجی سنتی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ نیمسال 87-86-2


2- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ نیمسال 88-87-1


3- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ نیمسال 88-87-2


4- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ نیمسال 89-88-1


5- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ نیمسال 90-89-1


6- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ نیمسال 90-89-2


7- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ نیمسال 91-90-1


8- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ نیمسال 91-90-2


9- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ نیمسال 92-91-1


10-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ نیمسال 92-91-2


11-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ نیمسال 93-92-1


12-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ نیمسال 93-92-2


13-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ نیمسال 94-93-1


14-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ نیمسال 94-93-2


15-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ تابستان 89


16-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ تابستان 90


17-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ تابستان 91


18-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ تابستان 92


19-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ تابستان93


20-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ تابستان 94

 

خواندن 3044 دفعه