دوشنبه, 30 تیر 773 07:30

دانلود نمونه سوالات رشته آموزش علوم تجربی با پاسخ

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه رشته آموزش علوم تجربی نیمسال های را از لینک های زیر دانلود نمایید دانلود سوالات رشته⇓آموزش علوم تجربی ⇓ با پاسخنامه  

 

1-دانلود سوالات رشته⇓آموزش علوم تجربی ⇓ با پاسخنامه نیمسال 87-86-2


2- دانلود سوالات رشته⇓آموزش علوم تجربی ⇓ با پاسخنامه نیمسال 88-87-1


3- دانلود سوالات رشته⇓آموزش علوم تجربی ⇓ با پاسخنامه نیمسال 88-87-2


4- دانلود سوالات رشته⇓آموزش علوم تجربی ⇓ با پاسخنامه نیمسال 89-88-1


5- دانلود سوالات رشته⇓آموزش علوم تجربی ⇓ با پاسخنامه نیمسال 90-89-1


6- دانلود سوالات رشته⇓آموزش علوم تجربی ⇓ با پاسخنامه نیمسال 90-89-2


7- دانلود سوالات رشته⇓آموزش علوم تجربی ⇓ با پاسخنامه نیمسال 91-90-1


8- دانلود سوالات رشته⇓آموزش علوم تجربی ⇓ با پاسخنامه نیمسال 91-90-2


9- دانلود سوالات رشته⇓آموزش علوم تجربی ⇓ با پاسخنامه نیمسال 92-91-1


10-دانلود سوالات رشته⇓آموزش علوم تجربی ⇓ با پاسخنامه نیمسال 92-91-2


11-دانلود سوالات رشته⇓آموزش علوم تجربی ⇓ با پاسخنامه نیمسال 93-92-1


12-دانلود سوالات رشته⇓آموزش علوم تجربی ⇓ با پاسخنامه نیمسال 93-92-2


13-دانلود سوالات رشته⇓آموزش علوم تجربی ⇓ با پاسخنامه نیمسال 94-93-1


14-دانلود سوالات رشته⇓آموزش علوم تجربی ⇓ با پاسخنامه نیمسال 94-93-2


15-دانلود سوالات رشته⇓آموزش علوم تجربی ⇓ با پاسخنامه تابستان 89


16-دانلود سوالات رشته⇓آموزش علوم تجربی ⇓ با پاسخنامه تابستان 90


17-دانلود سوالات رشته⇓آموزش علوم تجربی ⇓ با پاسخنامه تابستان 91


18-دانلود سوالات رشته⇓آموزش علوم تجربی ⇓ با پاسخنامه تابستان 92


19-دانلود سوالات رشته⇓آموزش علوم تجربی ⇓ با پاسخنامه تابستان93


20-دانلود سوالات رشته⇓آموزش علوم تجربی ⇓ با پاسخنامه تابستان 94

 

خواندن 3105 دفعه