شنبه, 21 تیر 773 08:16

نمونه سوالات رشته جغرافیا(تمام گرایشها ) با پاسخنامه

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
نمونه سوالات رشته جغرافیا (همه گرایشها) با پاسخ  از لینک های زیر دانلود نمایید تا نیمسال قبل نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓  

مثال

1-نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 87-86-2 با پاسخ


2- نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 88-87-1 با پاسخ


3- نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 88-87-2 با پاسخ


4- نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 89-88-1 با پاسخ


5- نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 90-89-1 با پاسخ


6- نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 90-89-2 با پاسخ


7- نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 91-90-1 با پاسخ


8- نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 91-90-2 با پاسخ


9- نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 92-91-1 با پاسخ


10-نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 92-91-2 با پاسخ


11-نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 93-92-1 با پاسخ


12-نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 93-92-2 با پاسخ


13-نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 94-93-1 با پاسخ


14-نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 94-93-2 با پاسخ


15-نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 89-3 با پاسخ


16-نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 90-3 با پاسخ


17-نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 91-3 با پاسخ


18-نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 92-3 با پاسخ


19-نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 93-3 با پاسخ


20-نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 94-3 با پاسخ

 

خواندن 4918 دفعه