نمونه سوال با پاسخنامه پیام نور نیمسال دوم 95-94

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

خوش آمديد, مهمان
نام کاربری: پسورد: کلید محرمانه ذخيره

پیام نور

مطالب مربوط به اخبار پیام نور
در این بخش مطالب مربوط به رشته ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور قرار دارد
5 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته ادبیات عرب دانشگاه پیام نور قرار دارد
4 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته حقوق بین المللی دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته الهيات و معارف اسلامي گرایش فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(2/0)
2 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته علم و اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور قرار دارد
2 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته مهندسی راه آهن دانشگاه پیام نور قرار دارد
6 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور قرار دارد
4 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته الهیات دانشگاه پیام نور قرار دارد
9 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته حسابداری دانشگاه پیام نور قرار دارد
2 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته حقوق دانشگاه پیام نور قرار دارد
5 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته جغرافیا دانشگاه پیام نور قرار دارد
6 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور قرار دارد
3 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته کتابداری دانشگاه پیام نور قرار دارد
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
آخرين ارسال: لیست دروس منابع و ...
توسط admin
4 سال 10 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور قرار دارد
6 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور قرار دارد
8 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته مدیریت صنعتی دانشگاه پیام نور قرار دارد
2 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور قرار دارد
2 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور قرار دارد
2 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور قرار دارد
7 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور قرار دارد
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته علوم سیاسی دانشگاه پیام نور قرار دارد
3 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور قرار دارد
2 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته صنایع دستی دانشگاه پیام نور قرار دارد
2 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته تاریخ دانشگاه پیام نور قرار دارد
5 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نور قرار دارد
5 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته آمار دانشگاه پیام نور قرار دارد
2 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته آموزش علوم تجربی قرار دارد
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 10 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته امار و کاربردها دانشگاه پیام نور قرار دارد
3 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته علوم کامپیوتر دانشگاه پیام نور قرار دارد
3 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته مهندسی پروژه دانشگاه پیام نور قرار دارد
2 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
این بخش مطالب مربوط به رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور قرار دارد
25 موضوع‌ها 0 پاسخ
آخرين ارسال: Betale kredittvurd ...
توسط pengar
2 سال 6 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته مهندسی کامپیوتردانشگاه پیام نور قرار دارد
4 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته مهندسی مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور قرار دارد
4 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته مهندسی معماری دانشگاه پیام نور قرار دارد
2 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور قرار دارد
6 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته تربیت معلم و قزان کریم دانشگاه پیام نور قرار دارد
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 10 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته روزنامه نگاری دانشگاه پیام نور قرار دارد
2 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته طراحی پارچه دانشگاه پیام نور قرار دارد
2 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته مرمت بناهای تاریخی دانشگاه پیام نور قرار دارد
2 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته مشاوره دانشگاه پیام نور قرار دارد
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 10 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته مهندسی شهرسازی دانشگاه پیام نور قرار دارد
2 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته هنراسلامی(معماری) دانشگاه پیام نور قرار دارد
8 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته مهندسی برق دانشگاه پیام نور قرار دارد
10 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته مهندسی پزشکی دانشگاه پیام نور قرار دارد
6 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته مهندسی عمران دانشگاه پیام نور قرار دارد
7 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته ارتباط تصویری دانشگاه پیام نور قرار دارد
2 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته عکاسی دانشگاه پیام نور قرار دارد
2 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته آموزش حرفه و فن دانشگاه پیام نور قرار دارد
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
آخرين ارسال: لیست دروس منابع و9 ...
توسط admin
4 سال 10 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته مهندسی خودرو دانشگاه پیام نور قرار دارد
2 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته مکانیک دانشگاه پیام نور قرار دارد
6 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته نفت دانشگاه پیام نور قرار دارد
2 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته هواوفضا دانشگاه پیام نور قرار دارد
2 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته مهندسی مواد متالوژی صنعتی دانشگاه پیام نور قرار دارد
2 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته روباتیک دانشگاه پیام نور قرار دارد
2 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته آب و هوا شناسی دانشگاه پیام نور قرار دارد
5 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته زیست دانشگاه پیام نور قرار دارد
17 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته فیزیک دانشگاه پیام نور قرار دارد
12 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور قرار دارد
10 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته ریاضی دانشگاه پیام نور قرار دارد
13 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته مهندسی صناعی دانشگاه پیام نور قرار دارد
12 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته فرش دانشگاه پیام نور قرار دارد
4 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته مهندسی صنایع پلیمر دانشگاه پیام نور قرار دارد
2 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته زمین شناسی دانشگاه پیام نور قرار دارد
11 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور قرار دارد
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 10 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور قرار دارد
9 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط pPirane
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته اخلاق دانشگاه پیام نور قرار دارد
2 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 10 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته جامعه شناسی دانشگاه پیام نور قرار دارد
4 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 10 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته مدیریت رسانه دانشگاه پیام نور قرار دارد
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 10 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته زبان شناسی همگانی دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته علوم و قران و حدیث دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته علوم و معارف نهج البلاغه دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته کلام گرایش فلسفه و دین دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته مدرسي معارف اسلامي ( گرايش قرآن و متون اسلامي) دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته مدرسي معارف اسلامي ( گرايش مباني نظري اسلام) دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته مدرسي معارف اسلامي ( گرايش تاريخ و تمدن اسلامي) دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته مدرسي معارف اسلامي ( گرايش انقلاب اسلامي) دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته مدرسي معارف اسلامي ( گرايش اخلاق و عرفان) دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته تاریخ اسلام دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته جامعه شناسی دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته رشته ریاضی محض(گرایش آنالیز) دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته رياضي محض ( گرايش جبر جابجايي و همولوژي) دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته رياضي محض ( گرايش ابرجبرها و جبرهاي مرتب شده) دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته رياضي كاربردي گرايش تحقيق در عمليات ( كنترل و بهينه سازي) دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته رياضي گرايش (كاربردي) دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته ریست شناسی-فیزیولوژی گیاهی دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته شیمی آلی دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته شیمی تجزیه دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته-شیمی فیزیک دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته شیمی-شیمی معدنی دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته فزیک گرایش هسته ای دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته فیزیک گرایش نظری دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته فیزیک دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته بیوشیمی دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته آمار دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته برنامه ريزي آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته روانشناسی سلامت دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته فلسفه تعليم و تربيت گرايش تعليم و تربيت اسلامي دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته اقتصاد كشاورزي- سياست و توسعه كشاورزي دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته مهندسی عمران-راه ترابری دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته مديريت دولتي (گرايش مديريت منابع انساني) دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته مديريت دولتي ( گرايش رفتار سازماني) منابع انساني) دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته مديريت بازرگاني دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به دکتری رشته مديريت بازرگاني دانشگاه پیام نور قرار دارد
دکتری(1/0)
1 موضوع‌ها 0 پاسخ
توسط admin
4 سال 9 ماه قبل
در این بخش مطالب مربوط به رشته کتابت و نگارگری دانشگاه پیام نور قرار دارد
0 موضوع‌ها 0 پاسخ بدون ارسال

سربرگ تالار

محلی برای رد و بدل کردن اخبار و مطالب
زمان ایجاد صفحه: 0.471 ثانیه

تماس با پیرانه پند

  • پیرانه پند
  • شیراز
  • تلفن: 07132304288
  • ایمیل: pand _ co @ yahoo . com
  • سامانه پیام کوتاه:30002592038951
  • تلگرام-واتس آپ و... 09173038951

حاضرین در سایت

ما 137 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

© 2017 piranepand
Powered by piranepand