جمعه, 20 تیر 773 10:08

نمونه سوال مدیریت دولتی با جواب

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
نمونه سوالات رشته مدیریت دولتی با پاسخ  از لینک های زیر دانلود نمایید تا نیمسال قبل نمونه سوالات ⇓مدیریت دولتی⇓ با پاسخنامه  

 نمونه

1- نمونه سوالات ⇓مدیریت دولتی⇓ نیمسال 87-86-2 با پاسخ


2- نمونه سوالات ⇓مدیریت دولتی⇓ نیمسال 88-87-1 با پاسخ


3- نمونه سوالات ⇓مدیریت دولتی⇓ نیمسال 88-87-2 با پاسخ


4- نمونه سوالات ⇓مدیریت دولتی⇓ نیمسال 89-88-1 با پاسخ


5- نمونه سوالات ⇓مدیریت دولتی⇓ نیمسال 89-88-2 با پاسخ


6- نمونه سوالات ⇓مدیریت دولتی⇓ نیمسال 90-89-1 با پاسخ


7- نمونه سوالات ⇓مدیریت دولتی⇓ نیمسال 90-89-2 با پاسخ


8- نمونه سوالات ⇓مدیریت دولتی⇓ نیمسال 91-90-1 با پاسخ


9- نمونه سوالات ⇓مدیریت دولتی⇓ نیمسال 91-90-2 با پاسخ


10- نمونه سوالات ⇓مدیریت دولتی⇓ نیمسال 92-91-1 با پاسخ


11-نمونه سوالات ⇓مدیریت دولتی⇓ نیمسال 92-91-2 با پاسخ


12-نمونه سوالات ⇓مدیریت دولتی⇓ نیمسال 93-92-1 با پاسخ


13-نمونه سوالات ⇓مدیریت دولتی⇓ نیمسال 93-92-2 با پاسخ


14-نمونه سوالات ⇓مدیریت دولتی⇓ نیمسال 94-93-1 با پاسخ


15-نمونه سوالات ⇓مدیریت دولتی⇓ نیمسال 94-93-2 با پاسخ


16-نمونه سوالات ⇓مدیریت دولتی⇓ نیمسال 89-3 با پاسخ


17-نمونه سوالات ⇓مدیریت دولتی⇓ نیمسال 90-3 با پاسخ


18-نمونه سوالات ⇓مدیریت دولتی⇓ نیمسال 91-3 با پاسخ


19-نمونه سوالات ⇓مدیریت دولتی⇓ نیمسال 92-3 با پاسخ


20-نمونه سوالات ⇓مدیریت دولتی⇓ نیمسال 93-3 با پاسخ


21-نمونه سوالات ⇓مدیریت دولتی⇓ نیمسال 94-3 با پاسخ

 

خواندن 5994 دفعه