جمعه, 03 مرداد 773 17:55

دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه رشته مهندسی کامپیوتر

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه و رشته مهندسی کامپیوتر نیمسال های قبل را از لینک های زیر دانلود نمایید     

'گرایش ها :

گرایش طراحی مهندسی کامپیوتر ,نرم افزار ,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ نیمسال 87-86-2


2- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ نیمسال 88-87-1


3- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ نیمسال 88-87-2


4- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ نیمسال 89-88-1


5- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ نیمسال 90-89-1


6- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ نیمسال 90-89-2


7- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ نیمسال 91-90-1


8- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ نیمسال 91-90-2


9- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ نیمسال 92-91-1


10-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ نیمسال 92-91-2


11-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ نیمسال 93-92-1


12-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ نیمسال 93-92-2


13-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ نیمسال 94-93-1


14-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ نیمسال 94-93-2


15-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ تابستان 89


16-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ تابستان 90


17-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ تابستان 91


18-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ تابستان 92


19-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ تابستان93


20-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ تابستان 94

 

خواندن 4713 دفعه