جمعه, 20 تیر 773 17:06

نمونه سوالات رشته مدیریت بازرگانی با پاسخ

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
نمونه سوالات رشته مدیریت بازرگانی با پاسخ  از لینک های زیر دانلود نمایید تا نیمسال قبل نمونه سوالات ⇓مدیریت بازرگانی⇓  

 لینک های مثال

1-نمونه سوالات ⇓مدیریت بازرگانی⇓ نیمسال 87-86-2 با پاسخ


2- نمونه سوالات ⇓مدیریت بازرگانی⇓ نیمسال 88-87-1 با پاسخ


3- نمونه سوالات ⇓مدیریت بازرگانی⇓ نیمسال 88-87-2 با پاسخ


4- نمونه سوالات ⇓مدیریت بازرگانی⇓ نیمسال 89-88-1 با پاسخ


5- نمونه سوالات ⇓مدیریت بازرگانی⇓ نیمسال 90-89-1 با پاسخ


6- نمونه سوالات ⇓مدیریت بازرگانی⇓ نیمسال 90-89-2 با پاسخ


7- نمونه سوالات ⇓مدیریت بازرگانی⇓ نیمسال 91-90-1 با پاسخ


8- نمونه سوالات ⇓مدیریت بازرگانی⇓ نیمسال 91-90-2 با پاسخ


9- نمونه سوالات ⇓مدیریت بازرگانی⇓ نیمسال 92-91-1 با پاسخ


10-نمونه سوالات ⇓مدیریت بازرگانی⇓ نیمسال 92-91-2 با پاسخ


11-نمونه سوالات ⇓مدیریت بازرگانی⇓ نیمسال 93-92-1 با پاسخ


12-نمونه سوالات ⇓مدیریت بازرگانی⇓ نیمسال 93-92-2 با پاسخ


13-نمونه سوالات ⇓مدیریت بازرگانی⇓ نیمسال 94-93-1 با پاسخ


14-نمونه سوالات ⇓مدیریت بازرگانی⇓ نیمسال 94-93-2 با پاسخ


15-نمونه سوالات ⇓مدیریت بازرگانی⇓ نیمسال 89-3 با پاسخ


16-نمونه سوالات ⇓مدیریت بازرگانی⇓ نیمسال 90-3 با پاسخ


17-نمونه سوالات ⇓مدیریت بازرگانی⇓ نیمسال 91-3 با پاسخ


18-نمونه سوالات ⇓مدیریت بازرگانی⇓ نیمسال 92-3 با پاسخ


19-نمونه سوالات ⇓مدیریت بازرگانی⇓ نیمسال 93-3 با پاسخ


20-نمونه سوالات ⇓مدیریت بازرگانی⇓ نیمسال 94-3 با پاسخ

 

خواندن 6251 دفعه